Poslovna asistentka/tajnica leta 2019

Na kongresu ADMA 2019 bomo tudi letos podelili priznanje Poslovna asistentka/tajnica leta. Planet GV in Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije bosta priznanje podelila že 23. Leto zapored.

Prijava na izbor je brezplačna, izbirali bomo med vsemi, ki se bodo na izbor prijavili do 22. marca 2019. Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje spodnje pogoje za prijavo, tako da prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si.

Razpisni pogoji

Za nagrado se lahko poteguje vsak, ki izpolnjuje razpisne pogoje:

najmanj VI. stopnja izobrazbe in najmanj 5 let delovnih izkušenj ali V. stopnja in 10 let delovnih izkušenj na delovnem mestu poslovni asistent, sekretar, vodja pisarne ali tajnica ter drugih sorodnih poklicih iz področja administracije in managementa
znanje vsaj enega tujega jezika
poznavanje dela z osebnim računalnikom in programi za pisarniško poslovanje
širša razgledanost, poznavanje bontona in poslovnega protokola, obvladovanje pisne in ustne komunikacije ter javnega nastopanja.

Kandidatke:

 • se prijavijo same,
 • jih prijavi vodstvo iz organizacije kandidatke,
 • jih prijavijo sodelavec iz organizacije kandidatke ali
 • jih predlaga organizator izbora.

Za naziv se ne morejo potegovati: dosedanje prejemnice naziva poslovne asistentke/tajnice leta, članice upravnega odbora Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije v času njihovega mandata v upravnem odboru in zaposleni v družbi Planet GV.

Prijave na izbor

Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako, da prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si.

Prijava mora vsebovati:

 • Življenjepis
 • Navedbo in opis projektov s področja pisarniškega poslovanja in poslovne administracije, ki jih je kandidat vodil oz. v njih sodeloval, s poudarkom na zadnjih 12 mesecih (7.000 do 10.000 znakov s presledki vred)
 • Opis predstavitve pomena trenutnega delovnega mestakandidatke, za uspeh oddelka oz. organizacije, v kateri je zaposlen (1.500 – 2.500 znakov s presledki vred)
 • Pogled na vlogo in priložnosti poslovne administracije in pisarniškega poslovanja v prihodnosti(1.500 – 2.500 znakov s presledki vred)
 • Priporočilo direktorja(500 do 1.500 znakov s presledki vred)

Ocenjevanje prijav in potek izbora

Merila za ocenjevanje prijav so:

 • Ocena življenjepisa (25 točk).
 • Ocena predstavitve projektov s področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja (20 točk).
 • Ocena predstavitve pomena delovnega mesta za uspeh oddelka oziroma organizacije (5 točk).
 • Ocena predstavitve vloge poslovnega področja v prihodnosti (5 točk)
 • Priporočilo direktorja (5 točk)
 • Prijave bo ocenila strokovna komisija. Prijava kandidatke lahko doseže največ 60 točk.

Najboljših pet prijav po številu doseženih točk se uvrsti v finale in jih bomo povabili v drugi krog izbora. Po drugem krogu bomo med njimi izbrali tri, ki se bodo uvrstile v TOP finale izbora Poslovna asistentka/tajnica leta 2019.

Vseh 5 kandidatk bo prejelo certifikat Finalistka izbora Poslovna asistentka/tajnica leta 2019.

V drugem krogu se bodo kandidatke preizkusile v obvladovanju komunikacijskih veščin pred strokovno komisijo, ki bo z vsemi polfinalistkami opravila 15-minutni pogovor, sestavljen iz:

 • kratke osebne predstavitve,
 • kratke predstavitve organizacije, v kateri dela,
 • njenega mnenja o vlogi in razvoju poklica.

Kandidatke lahko v drugem krogu prejmejo do 40 točk, ki se prištejejo točkam za oceno prijave.

Vse tri TOP finalistke so vabljene na večerno gala razglasitev zmagovalke izbora, ki bo potekala v četrtek, 16. maja 2019 v okviru kongresa ADMA v Portorožu, kjer vse prejmejo certifikat TOP finalistka izbora Poslovna asistentka/tajnica leta 2019.

Priznanja bomo v sklopu razglasitve zmagovalca podelili tudi organizacijam, v katerih so zaposlene TOP finalistka.

Nagrada

Prvo uvrščena kandidatka bo prejela laskavi naziv Poslovna asistentka/tajnica leta, ki odraža pohvalo za njeno kakovostno in strokovno delo.

Prvo uvrščena bo prejela tudi zlati znak Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev in plaketo. Poleg omenjenih nagrad, pa jo bomo povabili še k sodelovanju v obliki javnega nastopa na enem izmed dogodkov ADMA. Prve tri uvrščene kandidatke bodo prejele tudi priznanja in knjižna darila. Zmagovalka izbora bo prejela brezplačno 3-dnevno udeležbo na kongresu ADMA 2020!

Časovnica

22. marec – zadnji dan za oddajo prijave na testiranje
4. april – rezultati 1. kroga in e-povabilo najboljšim petim v drugi krog
13. april – preizkus komunikacijskih veščin za najboljših pet (2. Krog)
16. maj –razglasitev na kongresu ADMA

V strokovni komisiji za izbor Poslovne asistentke/tajnice leta se veselimo prijav in držimo pesti za vse testirane, da dosežejo čim boljše rezultate, predvsem pa, da preverijo svoje znanje in pridobijo certifikat.

Kontakt

Za dodatna vprašanja v zvezi z izborom nam lahko pišete na izbor@planetgv.si.

Organizator si v primeru višje sile pridržuje pravico do spremembe vsebine projekta, spremembe datuma in lokacije zaključnega dogodka ter do odpovedi dogodka.

Dosedanje nagrajenke